Urolog giver dig de bedste råd til at forebygge og håndtere urinvejsinfektioner

En stor del af min ungdom har været præget af tilbagevendende urinvejsinfektioner. I 90'erne havde jeg flere infektioner, end jeg kan tælle, og jeg tog mere antibiotika, end jeg egentlig tør tænke på. I årevis tog jeg mange forskellige tests, men jeg fik aldrig en ordentlig forklaring. Til sidst lærte jeg, hvilke risici der var, og hvordan jeg kunne forebygge dem. Jeg lærte hurtigt, at det at lade være med at tisse efter samleje var en 100% garanti for at få en urinvejsinfektion. Det er næsten tre årtier siden, jeg havde tilbagevendende urinvejsinfektioner, men at tisse efter samleje er stadig en regel uden undtagelse - for hvem tør tage chancen? I dag ved vi lidt mere om årsagerne til urinvejsinfektioner, end vi gjorde, da jeg var i 20'erne, og set i bakspejlet og med mere viden kan jeg se flere potentielle årsager til, at jeg led af disse infektioner i så mange år. Derfor er det dejligt at kunne præsentere dette interview med Tareq Alsaody, overlæge og speciallæge i urologi, som jeg havde en lang samtale med om netop det - urinvejsinfektioner! 

Spørgsmål:
Hvad er hovedårsagerne til, at nogle kvinder oplever vedvarende urinvejsinfektioner?
Tareq:
Hovedårsagen til, at kvinder er mere udsatte for urinvejsinfektioner, har med anatomi at gøre. Kvinder har et kortere urinrør, som ligger tæt på endetarmen og skeden, hvilket gør det lettere for bakterier fra tarmen at vandre til urinrøret. De fleste urinvejsinfektioner skyldes bakterier fra afføringen. Urinprøver viser, at de mest almindelige bakterier ved UVI er gramnegative baciller, som er en del af tarmfloraen. Det betyder, at bakterierne normalt kommer fra tarmen.

Mens man tidligere troede, at urin var et sterilt miljø, er der nu bevis for, at der normalt er bakterier i urinen, og at der er en bakterieflora i blæren og de nedre urinveje, som lever i harmoni med kroppen. Dette kaldes mikrobiomet. Jeg tror, der er brug for flere beviser, men det er logisk, at der kan være bakterier, som vi lever i symbiose og harmoni med. Når denne harmoni forstyrres, især i de nedre urinveje, for eksempel ved tarmdysfunktion, samleje, fra skeden af en eller anden grund, eller når immunforsvaret er svækket, både lokalt og generelt, kan disse bakterier forårsage infektioner. Det er lidt ligesom den mikrobielle balance i skeden. En simpel urinvejsinfektion behøver måske kun at blive behandlet med en antibiotikakur, men hvis det bliver en mere kompliceret historie, er det aldrig en dårlig idé at opsøge en praktiserende læge eller en tarmspecialist, da flere forskellige diagnoser kan påvirke immunsystemet i urinvejene.

Spørgsmål:
Hvad er forskellen på urinvejsinfektion, urethritis og kronisk urinvejsinfektion?
Tareq:
En urinvejsinfektion betyder, at der er en infektion i en del af urinvejene. Det kan være i de øvre urinveje, som f.eks. nyrerne og nyrebækkenet, eller i selve blæren. Ordet inflammation er forskelligt fra infektion. Inflammation er kroppens reaktion på en irritation eller et irritationsmoment. Hvis denne betændelse eller vævsreaktion er fokuseret og koncentreret i urinrøret, kaldes det urethritis. Ofte er urethritis dog en del af en betændelse i blæren, urinrøret eller endda både skeden og urinrøret.

Ren urinrørsbetændelse er sjælden, og der findes ikke mange statistikker om det. Det kan være en del af en betændelse, der er aftaget i blæren, men som stadig er til stede i en del af urinrøret. I urinrøret er der små kirtler, hvor bakterier nogle gange kan udvikle sig, danne kolonier og forårsage en reaktion. I mange tilfælde af det, der kaldes urethritis, kan man ikke finde bakterier, hvilket kan betyde, at der tidligere har været en betændelse, som har efterladt et overfølsomt væv.

Spørgsmål:
Så er det et overfølsomt væv, der kan være årsag til flere urinvejsinfektioner i træk?
Tareq:
Måske, hvis man aldrig finder bakterier. Men hvis man finder bakterier, og de viser sig at være forskellige typer af bakterier i forskellige kulturer, betyder det, at hver infektion er en ny infektion. Det kan betyde, at problemet er et nedsat lokalt forsvar i personens urinveje, som gør det lettere for bakterierne at få fodfæste og forårsage en infektion. Det er stadig almindeligt at få foretaget flere dyrkninger, ultralyds- eller CT-scanninger af blæren og endda cystoskopi (undersøgelse af blæren under lokalbedøvelse) uden at finde noget synligt unormalt. Det er sandsynligt, at der er en eller flere faktorer, som vi endnu ikke har identificeret. Konceptet med et mikrobiom og et bakterierigt miljø, der lever i harmoni, kan være en af forklaringerne.

Spørgsmål:
Hvad betragtes som en kronisk urinvejsinfektion?
Tareq:
Der er delte meninger om dette, men de siger, at hvis man får tre eller flere urinvejsinfektioner inden for seks måneder, tæller det som en tilbagevendende urinvejsinfektion. Jeg tror også, at ordvalget er vigtigt. Hvis du får flere urinvejsinfektioner, men med de samme bakterier, vil du så kalde dem tilbagevendende urinvejsinfektioner eller nye? Når du siger kronisk, lyder det, som om det aldrig vil gå væk, at du tror, du er syg for evigt. Er det de samme bakterier, der dukker op i hver prøve, eller er det forskellige bakterier? Hvis det er forskellige bakterier, er du nødt til at se på det større billede og måske konsultere andre specialer og se nærmere på kvindens immunsystem, generelle tilstand, anden medicin, tidligere operationer, traumer, livsstil, spise- og drikkevaner, seksuelle vaner og toiletvaner. En kronisk infektion lyder, som om man er syg for evigt, og det er ikke tilfældet med en urinvejsinfektion.

Spørgsmål:
Er der en genetisk årsag til tilbagevendende urinvejsinfektioner?
Tareq:
Det kan ikke udelukkes. Der er blevet forsket i genetiske markører, og der synes at være basis for en genetisk tendens til urinvejsinfektion, hvor nogle individer har nedsat lokal immunitet. Man skal dog skelne mellem anatomiske og genetiske faktorer. Hvis en person har en unormal udvikling, der påvirker urinvejene, er der ofte en øget risiko. Når det drejer sig om ikke-synlige genetiske faktorer, kan immunsystemet spille en afgørende rolle.
Selv om man er genetisk disponeret, er det ikke en skæbnesvanger situation. Omkring 20-30% af risikoen kan knyttes til genetiske faktorer, mens 70-80% potentielt kan påvirkes af ændringer i livsstilen. Det er almindeligt at spørge om urinvejsinfektioner i familien, og det kan nogle gange vise sig, at andre faktorer som tarmdysfunktion eller vaner som sjældne toiletbesøg kan øge risikoen gennem stagnation i urinen og dermed bakterievækst.

Nogle gange kan hygiejneforanstaltninger også spille en rolle; overdreven brug af hygiejneprodukter i kønsområdet kan forårsage kemisk irritation, der påvirker immunsystemet eller forstyrrer tarmfloraen, hvilket kan øge risikoen for UVI. Undersøgelse af tilbagevendende urinvejsinfektioner hos kvinder kræver ofte mere tid og opmærksomhed.

Spørgsmål:
Hvilken rolle spiller kost og livsstil i forebyggelse og behandling af kroniske urinvejsinfektioner?
Tareq:
Når det gælder kost, kan stærke krydderier nogle gange udskilles i urinen og have en irriterende effekt på blærens slimhinde, hvilket kan forstyrre bakteriefloraen og immunforsvaret. Det er vigtigt at være opmærksom på dette, især hvis man oplever symptomer, der ligner en urinvejsinfektion på trods af en negativ urintest. Kosten indeholder også andre faktorer som nikotin og alkohol, som kan påvirke helbredet negativt, herunder urinvejene. At undgå disse stoffer så meget som muligt kan være gavnligt for at opretholde et godt helbred og minimere risikoen for urinvejsinfektion.

Spørgsmål:
Er der andet, du kan fortælle os om undersøgelsen af en vaccine til forebyggelse af urinvejsinfektioner?
Tareq:
Vaccinen hedder MV140 og er beregnet til forebyggelse af tilbagevendende urinvejsinfektioner.

Formålet med undersøgelsen var at vurdere, om en sublingual vaccine, MV140, kan reducere tilbagevendende urinvejsinfektioner (rUTI'er) hos kvinder, der behandles i tre eller seks måneder. Undersøgelsen omfattede 240 kvinder i Storbritannien og Spanien i alderen 18-75 år, som skulle have haft mindst fem ukomplicerede blærebetændelser (urinvejsinfektioner). Undersøgelsen var et randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret multicenterforsøg, hvor deltagerne blev tilfældigt inddelt i tre grupper, der modtog vaccinen i 3 måneder, 6 måneder og en placebogruppe. Evalueringen målte antallet af urinvejsinfektioner (UVI'er) og andelen af patienter, der var fri for UVI'er inden for ni måneder. Den vurderede også den oplevede livskvalitet og sikkerhed.

Resultaterne viste følgende:
🌸 Urinvejsinfektioner: Medianen for antallet af urinvejsinfektioner var 3,0 (placebo) sammenlignet med 0,0 (MV140-grupper).
🌸 Patienter uden urinvejsinfektion: 25% for placebo, 56% for 3-måneders MV140 og 58% for 6-måneders MV140.
🌸 Bivirkninger: I alt blev der rapporteret 205 bivirkninger: 81 (placebo), 76 (3-måneders MV140) og 48 (6-måneders MV140).
Konklusionen er, at MV140 reducerer antallet af urinvejsinfektioner og øger andelen af patienter, der bliver fri for urinvejsinfektioner, men det er stadig kun tilgængeligt som licensmedicin. Behandling med MV140 har også vist sig at være sikker for kvinder med tilbagevendende urinvejsinfektioner, men der er brug for langtidsstudier for at afgøre, om effekten forbliver i kroppen.
Reference: Lorenzo-Gomez, MF., Foley, S., Nickel, C. et al. 2022 Sublingual MV140 for Prevention of Recurrent Urinary Tract Infections. NEJM Evidence 1, 1 (2022). Digitalt tidsskrift, tilgængeligt for abonnenter.

Spørgsmål:
Hvordan påvirker hormonelle forandringer, som f.eks. overgangsalderen, risikoen for at udvikle en urinvejsinfektion?
Tareq:
Hormoner spiller helt sikkert en afgørende rolle i det miljø, der kan disponere for urinvejsinfektioner. Østrogen har vist sig at have en forebyggende effekt mod infektioner, hvilket er kendt for skeden og sandsynligvis også for urinvejene. Derfor er lokal østrogenbehandling en behandlingsmetode, der ofte overvejes til kvinder, der oplever tilbagevendende urinvejsinfektioner og ikke længere har menstruation, med formodet god effekt.

Spørgsmål:
Hvilke andre årsager kan ligge bag urinvejsinfektioner?
Tareq:
Når det gælder unge piger, som endnu ikke er kommet i puberteten, og som lider af urinvejsinfektioner, er det usandsynligt, at det skyldes hormonelle faktorer. Men det kan hænge sammen med, at blæren ikke tømmes helt ved vandladning, begrænset viden om intimhygiejne, forkert brug af toiletpapir og i nogle tilfælde forstoppelse. Tarmens indvirkning på blærens adfærd er også afgørende. Ligesom vaginal sundhed påvirker urinvejene, er hudens tilstand vigtig. Mennesker med dårlig hudsundhed, som f.eks. ubehandlet diabetes, har øget risiko for urinvejsinfektioner. Sukker i urinen kan både irritere blærens slimhinde og fungere som næring for mikroorganismer, som kan bidrage til infektioner. Det er derfor vigtigt at tage højde for disse faktorer, når man vurderer og behandler urinvejsinfektioner.

Spørgsmål:
Kan brugen af prævention påvirke risikoen for at udvikle urinvejsinfektioner?
Tareq:
En forstyrrelse af hormonbalancen kan påvirke urinvejene - det gælder også brug af præventionsmidler som f.eks. p-piller. Hormoner spiller en vigtig rolle i kroppen som helhed.

Spørgsmål:
En ung kvinde på p-piller med tilbagevendende urinvejsinfektioner - er det acceptabelt at anbefale en anden form for prævention?
Tareq:
Når man har at gøre med en ung kvinde med tilbagevendende urinvejsinfektioner og brug af p-piller, er det vigtigt at se på hele billedet for at løse eventuelle medvirkende faktorer:
1. Hvordan er hendes vandladning, specifikt hvor tom er hendes blære? Er der forhindringer på arbejdet, som gør, at hun ikke kan gå på toilettet?
2. Adgang til toilettet - er det rent, og føler hun sig tryg ved det?
3. Tarmfunktion - er den regelmæssig?
4. Mad og drikke - er der noget, der kan påvirke immunforsvaret og dermed urinvejssundheden?
5. Seksuelle aktiviteter - er problemerne begyndt, efter at hun har fået en ny partner? Hvordan var det før? Det kan være relevant at diskutere lokale præventionsmidler, f.eks. sæddræbende midler.

Spørgsmål:
Øger samleje risikoen for urinvejsinfektion hos kvinder?
Tareq:
Det er sandsynligt, at samleje kan øge risikoen for UVI hos kvinder, der er mere udsatte for UVI. Hvis blæren ikke tømmes ordentligt efter samleje, kan bakterier, der er kommet ind i urinrøret under samleje, blive siddende og forårsage infektion. Derfor er det særligt vigtigt at lade vandet efter samleje for at skylle de bakterier ud, som kan have bevæget sig tættere på urinvejene under samlejet. Faktisk er det også godt at lade vandet før samleje. Hvis blæren er fuld, kan det være ubehageligt og smertefuldt at holde på den.

Spørgsmål:
Er der nye eller igangværende undersøgelser, der giver indsigt i behandling eller forebyggelse af kroniske urinvejsinfektioner?
Tareq:
Helt sikkert! Der er altid nye undersøgelser og systematiske gennemgange, som giver værdifuld indsigt. Det er altid spændende at følge med i forskningen, da der kan dukke nye ideer og behandlingsmetoder op, som kan føre til en bedre forståelse og behandling af kroniske urinvejsinfektioner.

Spørgsmål:
Hvor effektive er naturlige midler som D-mannose og tranebær samt hjemmebehandlinger i forhold til traditionel medicinsk behandling af urinvejsinfektioner?
Tareq:
Alle midler, der alkaliserer urinen, skal overvejes. Når bakterierne når blæren, begynder de at kolonisere, hvilket fører til dannelsen af en biofilm på slimhinderne. Biofilm kan også dannes på katetre og er en almindelig årsag til tilbagevendende urinvejsinfektioner hos kateterbrugere. Naturlige midler, der menes at være effektive, er dem, der forhindrer dannelsen af denne biofilm. For at gøre det skal man ændre urinens kemiske opførsel fra sur til basisk, hvilket for eksempel D-mannose og tranebær kan hjælpe med. Der er også en opfattelse af, at C-vitamin kan være effektivt, men der er også bekymring for, at høje doser kan bidrage til dannelsen af urinsten, hvilket kræver forsigtighed. At løse et problem og samtidig risikere at skabe et andet er en konstant balancegang.

Spørgsmål:
Vi har mange kunder, som fortæller os, at de ikke længere får urinvejsinfektioner, efter at de er begyndt at bruge VagiVital AktivGel. Vi har ikke vores egne undersøgelser af dette, men hvad synes du om det?
Tareq:
Det skyldes sandsynligvis, at slimhinderne bliver fugtet, og at bakterierne ikke længere har samme mulighed for at trænge ind. Desuden kan gelen nærmest fungere som en beskyttende film. Der er flere spekulative forklaringer. Måske beskytter gelen slimhinderne. Det kan også være, at den mindsker risikoen for traumer ved aftørring med toiletpapir eller under samleje, fordi slimhinden påvirkes mindre. Det er også muligt, at gelen har en stabiliserende effekt på bakteriefloraen. Det er et interessant spørgsmål, som skal undersøges nærmere.


Læs flere anmeldelser om AktivGel her!

Spørgsmål:
Hvilken indflydelse har psykologisk stress på hyppigheden eller sværhedsgraden af kroniske urinvejsinfektioner?
Tareq:
Stress har helt sikkert en indvirkning. Hvis vi taler om infektioner på grund af bakterievækst, er stress på en måde en form for inflammation i kroppen, en udfordring. Især hvis stressen er langvarig og negativ, kan den sænke immunforsvaret. Det er en kendsgerning, at kroppen er en enhed. Hvis du studerer anatomi, vævsvidenskab og fysiologi, vil du se store ligheder mellem forskellige systemer, selv om de er placeret i forskellige dele af kroppen.

Spørgsmål:
Hvad er dine anbefalinger til kvinder med mistanke om tilbagevendende urinvejsinfektioner?
Tareq:
Hvis en kvinde har urinvejsinfektion for tredje gang på seks måneder, kan det være på tide at søge yderligere hjælp, og sundhedstelefonen er altid et godt sted at starte. Digitale sundhedstjenester bliver også mere og mere almindelige, så du kan få en konsultation med en sundhedsperson, uanset hvor du befinder dig, og starte udredningsprocessen. Hvis antibiotikabehandling er berettiget efter en grundig undersøgelse, er antibiotikakure helt acceptable. Der er en kategori af urinvejsinfektioner, som reagerer godt på profylaktiske antibiotikadoser, hvilket er en lille dosis. Dette starter normalt med en urindyrkning for at finde ud af, hvilke antibiotika der er effektive mod bakterierne, og derefter vælges et af disse, som patienten kan tolerere til behandling i 5-7, nogle gange 10 dage i fuld dosis.

Derefter kan man bruge 25-30% af dosis i løbet af de næste 3-6 måneder for at se, hvordan det går. Et lægemiddel, der er relativt undervurderet, er Hiprex, som er et antiseptisk middel til urinvejene med en bakteriedræbende effekt. Det bruges som et antiseptisk middel i blæren for forhåbentlig at forebygge infektioner. Men indtil videre er der ingen medicin, som jeg kender til, der giver 100 procent effekt for brugerne.

Spørgsmål:
Hvad er dine tre bedste råd til kvinder med tilbagevendende urinvejsinfektioner?
Tareq:
1. Når man står over for tilbagevendende urinvejsinfektioner, er det først og fremmest vigtigt at reflektere over sit daglige liv og sin livsstil. Det indebærer at identificere mønstre, f.eks. hvornår infektionen normalt opstår og under hvilke omstændigheder.
2. Det er afgørende at tage en urindyrkning for at identificere, hvilke bakterier der er involveret. En urinstix kan give en foreløbig indikation ved at vise tilstedeværelsen af røde blodlegemer, glukose, nitrit (et biprodukt af bakterier), hvide blodlegemer med mere. Hvis testen er positiv for nitrit, indikerer det, at bakterierne vokser i urinen i betydelige mængder, hvilket gør en dyrkning endnu mere værdifuld for nøjagtigt at bestemme bakteriernes art.
3. Når en antibiotikakur er afsluttet, er det også altid klogt at vente et par dage og derefter tage en opfølgende dyrkning. Hvis bakterierne fortsætter med at vokse på trods af behandlingen, kan det tyde på, at der er faktorer, som fremmer tilbagevendende infektioner og kræver yderligere undersøgelser.


Køb VagiVital Urinary Tract Infection selvtest, der måler leukocytter, blod, protein og nitrit med 99% nøjagtighed her! 

SLUTORD
Det er min erfaring, at tilbagevendende urinvejsinfektioner kan være både komplicerede og frustrerende at have med at gøre, men med den rette viden og forebyggelse kan de reduceres i hyppighed og sværhedsgrad. Der udføres hele tiden ny forskning på dette område, og der er håb. Urolog Tareq Alsaody understreger også vigtigheden af at forstå de underliggende årsager, tage grundige urindyrkninger og reflektere over livsstilsfaktorer. Ved at følge disse råd kan kvinder forhåbentlig bedre forebygge og håndtere urinvejsinfektioner, hvilket igen bidrager til en bedre livskvalitet ❤️

Tag vare på dig selv & Stay Pussytive!

/Fanny Falkman Grinndal

Business Manager Nordics
Peptonic Medical AB
fanny.falkman-grinndal@peptonicmedical.se